Nike Air Max 97 Trainers

Air Max 97 OG QS Silver Bullet 884421-001

Product Code: ZAM-889706

text_no_stock
Air Max 97 OG QS Silver Bullet 884421-001
https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/qs_silver_bullet/krossovki_nike_air_max_97_og_qs_silver_bullet_884421_001_1-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/qs_silver_bullet/krossovki_nike_air_max_97_og_qs_silver_bullet_884421_001_6-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/qs_silver_bullet/krossovki_nike_air_max_97_og_qs_silver_bullet_884421_001_2-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/qs_silver_bullet/krossovki_nike_air_max_97_og_qs_silver_bullet_884421_001_5-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/qs_silver_bullet/krossovki_nike_air_max_97_og_qs_silver_bullet_884421_001_3-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/qs_silver_bullet/krossovki_nike_air_max_97_og_qs_silver_bullet_884421_001_4-500x500.jpg

2 119 грн 6 592 грн Ex Tax: 2 119 грн

Details

Air Max 97 Premium Pink 917646-600

Product Code: ZAM-889720

Air Max 97 Premium Pink 917646-600
https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/premium_pink/krossovki_nike_air_max_97_premium_pink_917646_600_1-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/premium_pink/krossovki_nike_air_max_97_premium_pink_917646_600_5-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/premium_pink/krossovki_nike_air_max_97_premium_pink_917646_600_2-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/premium_pink/krossovki_nike_air_max_97_premium_pink_917646_600_4-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/premium_pink/krossovki_nike_air_max_97_premium_pink_917646_600_3-500x500.jpg

1 988 грн 2 784 грн Ex Tax: 1 988 грн

Details

Air Max 97 Black Metallic Gold AT5458-002

Product Code: ZAM-90014

text_no_stock
Air Max 97 Black Metallic Gold AT5458-002
https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/blackmetallicgold/minify_1kb3nbvyrodnovucdzgshj9ysscwpqwhb-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/blackmetallicgold/minify_1dszoujto9pdgnhcbqdizdbcc5qovcrq7-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/blackmetallicgold/6bee28e10b6e07d0436521ac0cac1204-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/blackmetallicgold/38e27c5e06ba317dda796e4a929d1613-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/blackmetallicgold/be0ba89711e8b8d4c47ba95e0f17a317-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/blackmetallicgold/764be379c3b9c695e7c35c0078e68cf8-500x500.jpg

2 044 грн 2 593 грн Ex Tax: 2 044 грн

Details

Air Max Plus 97 Layer Cake AH8144-300

Product Code: ZAM-80115

Air Max Plus 97 Layer Cake AH8144-300
https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/layercake/1329893398_w640_h640_krossovki-nike-air-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/layercake/1329893515_w640_h640_krossovki-nike-air-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/layercake/1329893326_w640_h640_krossovki-nike-air-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/layercake/1329893629_w640_h640_krossovki-nike-air-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/layercake/1329893564_w640_h640_krossovki-nike-air-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/layercake/1329893705_w640_h640_krossovki-nike-air-500x500.jpg

2 076 грн 4 997 грн Ex Tax: 2 076 грн

Details

Air Max 97 Game Royal Silver University Red 921826-404

Product Code: ZAM-889718

Air Max 97 Game Royal Silver University Red 921826-404
https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/game_royal_silver_university/krossovki_nike_air_max_97_game_royal_silver_university_red_921826_404_1-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/game_royal_silver_university/krossovki_nike_air_max_97_game_royal_silver_university_red_921826_404_6-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/game_royal_silver_university/krossovki_nike_air_max_97_game_royal_silver_university_red_921826_404_2-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/game_royal_silver_university/krossovki_nike_air_max_97_game_royal_silver_university_red_921826_404_5-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/game_royal_silver_university/krossovki_nike_air_max_97_game_royal_silver_university_red_921826_404_3-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/game_royal_silver_university/krossovki_nike_air_max_97_game_royal_silver_university_red_921826_404_4-500x500.jpg

1 926 грн 4 993 грн Ex Tax: 1 926 грн

Details

Air Max 97 Sequoia AJ7831-300

Product Code: ZAM-889714

Air Max 97 Sequoia AJ7831-300
https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/sequoia/krossovki_nike_air_max_97_sequoia_aj7831_300_1-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/sequoia/krossovki_nike_air_max_97_sequoia_aj7831_300_6-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/sequoia/krossovki_nike_air_max_97_sequoia_aj7831_300_2-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/sequoia/krossovki_nike_air_max_97_sequoia_aj7831_300_5-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/sequoia/krossovki_nike_air_max_97_sequoia_aj7831_300_3-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/sequoia/krossovki_nike_air_max_97_sequoia_aj7831_300_4-500x500.jpg

2 123 грн 2 549 грн Ex Tax: 2 123 грн

Details

Air Max 97 TN Plus Racer Pink AH8143-600

Product Code: ZAM-889717

Air Max 97 TN Plus Racer Pink AH8143-600
https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/racer_pink/krossovki_nike_air_max_97_tn_plus_racer_pink_ah8143_600_1-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/racer_pink/krossovki_nike_air_max_97_tn_plus_racer_pink_ah8143_600_6-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/racer_pink/krossovki_nike_air_max_97_tn_plus_racer_pink_ah8143_600_2-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/racer_pink/krossovki_nike_air_max_97_tn_plus_racer_pink_ah8143_600_5-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/racer_pink/krossovki_nike_air_max_97_tn_plus_racer_pink_ah8143_600_3-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/racer_pink/krossovki_nike_air_max_97_tn_plus_racer_pink_ah8143_600_4-500x500.jpg

1 867 грн 2 777 грн Ex Tax: 1 867 грн

Details

Air Max 97 GS Pink White 313054-161

Product Code: ZAM-889721

Air Max 97 GS Pink White 313054-161
https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/pink_white/krossovki_nike_air_max_97_gs_pink_white_313054_161_1-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/pink_white/krossovki_nike_air_max_97_gs_pink_white_313054_161_4-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/pink_white/krossovki_nike_air_max_97_gs_pink_white_313054_161_2-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/pink_white/krossovki_nike_air_max_97_gs_pink_white_313054_161_3-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/pink_white/krossovki_nike_air_max_97_gs_pink_white_313054_161_5-500x500.jpg

2 093 грн 3 421 грн Ex Tax: 2 093 грн

Details

Air Max 97 Just Do It Pack Black Orange AT8437-001

Product Code: ZAM-889702

Air Max 97 Just Do It Pack Black Orange AT8437-001
https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/just_do_it_pack_black_orange/krossovki_nike_air_max_97_just_do_it_pack_black_orange_at8437_001_1-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/just_do_it_pack_black_orange/krossovki_nike_air_max_97_just_do_it_pack_black_orange_at8437_001_6-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/just_do_it_pack_black_orange/krossovki_nike_air_max_97_just_do_it_pack_black_orange_at8437_001_2-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/just_do_it_pack_black_orange/krossovki_nike_air_max_97_just_do_it_pack_black_orange_at8437_001_5-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/just_do_it_pack_black_orange/krossovki_nike_air_max_97_just_do_it_pack_black_orange_at8437_001_3-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/just_do_it_pack_black_orange/krossovki_nike_air_max_97_just_do_it_pack_black_orange_at8437_001_4-500x500.jpg

1 783 грн 2 253 грн Ex Tax: 1 783 грн

Details

Air Max 97 All Over Print Black AR4259-001

Product Code: ZAM-889708

text_no_stock
Air Max 97 All Over Print Black AR4259-001
https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/all_over_print_black/krossovki_nike_air_max_97_all_over_print_black_ar4259_001_1-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/all_over_print_black/krossovki_nike_air_max_97_all_over_print_black_ar4259_001_5-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/all_over_print_black/krossovki_nike_air_max_97_all_over_print_black_ar4259_001_2-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/all_over_print_black/krossovki_nike_air_max_97_all_over_print_black_ar4259_001_3-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/all_over_print_black/krossovki_nike_air_max_97_all_over_print_black_ar4259_001_4-500x500.jpg

2 073 грн 5 591 грн Ex Tax: 2 073 грн

Details

Air Max 97 Silver White AT5458-100

Product Code: ZAM-90016

text_no_stock
Air Max 97 Silver White AT5458-100
https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/silverwhite/minify_1ratt5hvhtpwnsu1cuexudddxw0fcvtkd-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/silverwhite/minify_1zyk2m23mxv1dl0pwyby660oyyqvtbumv-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/silverwhite/5cb626a1deaf552760a1e46bb0fd0587-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/silverwhite/039d688b88ab62a3a296467844c409e5-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/silverwhite/11182d29cb1961718648d6b2ecf44a4a-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/silverwhite/bdc0c220f1424434f5c1e6631f57b9df-500x500.jpg

2 151 грн 3 421 грн Ex Tax: 2 151 грн

Details

Air Max 97 Silver Black AT5458-001

Product Code: ZAM-90015

text_no_stock
Air Max 97 Silver Black AT5458-001
https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/silverblack/minify_1m8vmc9jxu9pxhj9kcfjs1cfvgrwrlesd-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/silverblack/minify_1b9qgieomaznzmlwb3xwxjfxl1cb2aj6k-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/silverblack/15cb81b3d917eafc810ad78c87cbe8d4-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/silverblack/5cfef708942fbcc2d1f67efa3e6b5ee5-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/silverblack/52a6a36e42661dbbe19b9458f0d7d45e-500x500.jpg https://airmax.in.ua/image/cache/catalog/airmax97/silverblack/34f555cef0512e77627f2c1e1f8c29e8-500x500.jpg

2 227 грн 2 993 грн Ex Tax: 2 227 грн

Details
Shown from 1 to 12 out of 12 (total 1 Pages)

Stylish classic in original design: Nike Air Max 97 Series

Classic never gets old. This confirms the Nike brand shoes. Active young people want to buy Nike Air Max 97 sneakers. The combination of waves and reflective elements is responsible for the stylish design. And the proprietary visible outsole Air-Sole provides comfort. In the crosses of this series, comfort is above all.

Models are made in different colors. You can choose a discreet design. Or pick up more colorful pairs. Sneakers 97 series for more than twenty years conquer the streets of cities. Shoes are easy to combine with clothing items. Suitable for:

  • sports activities
  • active rest,
  • daily wear.

Everyone can replenish the wardrobe with an original pair of Nike brand.

Buy sneakers Nike Air Max 97

Why you should buy Nike Air Max 97 sneakers

In the models of this series, the Air-Sole insert covers the sole along the entire length. Innovative materials are used to make the top. The Air Max 97 line combines strength, lightness, and an extraordinary design.

Sports shoes of the series are chosen for the following reasons:

  1. The top is made of genuine leather in combination with synthetic materials and textiles.
  2. A cushioned insert adds energy to every step.
  3. Interior trim and branded insole provide thermal control, walking comfort.
  4. Sneakers are securely fixed on the legs.
  5. High wear resistance.

A rubber foam outsole adds comfort. Provides traction on any surface. Crosses are suitable for running on dirt or artificial surfaces. Unusual design adds a stylish accent to everyday wardrobe. Perfect with jeans, sweatpants, shorts.

Buy Nike Air Max 97 sneakers is for daily use or visiting the gym. Reflective elements add character models. The signature tongue and heel add comfort to the fit. The inserts provide the feet with the necessary support.

Where to buy cheap Nike Air Max 97 sneakers in Ukraine

You can order a comfortable original pair of sports shoes in our online store. The prices are affordable. Making an application is simple. Choose a model, determine the size. And fill out the order form. Or contact the contact phone numbers.

Parcel delivery takes only 2-3 days. Managers will help you choose the size. You can pay for your purchase immediately. Or after trying on the crosses. Choose your favorite pair of classic Nike sneakers. Your feet will definitely like these shoes.